اميرحسین جون و امیرمحمد جون و امیرعلی جونم

نتیجه آزمون جهانی کاربیو برای امیرحسین جانم.بهت افتخار میکنم عزیزم

2018/2019 Caribou Cup Standing Please note that our Caribou Cup rankings are not finalized until one week after the last contest in the Cup. 162nd out of 7297 in the World 10th out of 411 in Iran 3rd out of 7 in Khorasan e Janubi 3rd out of 7 in Math Club and School 3rd out of 7 in Southern Khorasan Math Teachers Association ...
27 مهر 1397

تولدت مبارک امیرحسین جان

ده سالگیت مبارک.گل پسر.باورت میشه یه دهه گذشت. الان کلاس کانون رفتی.دیشب برات کیک پختم و پفک هندی که دوست داری. امشب بابابزرگ و مامانی نیستن.قرار شد چهارشنبه که میریم اونجا کیک بخریم و ببریم.عاشقتم.بوووووووووووس
15 مهر 1397

مهربون امیر علی جونم

انگشت کوچیکه پام خورد به لاستیک دوچرخه امیرعلی محکم با دستم گرفتمش و آخ و اوخ میکردم امیرعلی بازوم فشار میده میگه بلند شو گفتم خوب شده کاری نیست غصه نخور میگه تکیه بده خلاصه به صندلی تکیه دادم میپرسی خوب شدی ژل زدی آمپول زدی دیشب دیده مامان آمپول زده . . مهربون من از اون وقت تا حالا بهانه جویی داری گریه میکنی.اینقدر شدید که الان بابا بردنت بیرون دور بده...
5 مهر 1397

مهر97

سلام خوشگلای من.بالاخره اول مهر رسید.بابا امسال معاونه و صبحا خیلی زودتر میره.میمونه پروزه بیدار کردن امیرعلی جان. خودم که استرس داشتم شدید در حد حال تهوع بماند. امیرحسین جان آماده شد و هفت با سرویسش رفت.امیرمحمد جان با کلی گریه زاری بلند شد و بالاخره دقیقه نودی آماده شد.با هم رفتیم مهد و امیرعلی هم کیفشو که خیلییی بزرگتر از خودش بود کشید و از پله ها بالا رفت.از زیر قران ردتون کردم و باهاتون خداحافظی کردم و پیش به سوی مدرسه. خاله سمانه پیام داد خیالت راحت امیرعلی خوب بود.ظهر زودتر زدم بیرون و رفتم دنبالتون مهد که گفتن امیرعلی ناارومی میکرده.طفلک مامانی با تاکسی تلفنی رفته دنبالتون.اونجا برا خودتون بازی میکردین و امیرعلی جانم به عشقش...
3 مهر 1397
1