اميرحسین جون و امیرمحمد جون و امیرعلی جونم

نون سنگگ

سلام امیرعلی جان برای اولین بار نون سنگگ خوردی خیلیییی دوست داشتی نوش جونت
27 فروردين 1396

امیرعلی جونم هفت ماه و هفت روزه شد

سلام پسر گلم 7ماه و 7 روزگیت مبارک جیگرم لباسات سایز 2 پوشکت4 شده قدت 71.5 و وزنت 8 و 430 گرمه دورسرم 44.5 عاشقتیم غذای کمکی رو شروع کردیم حریره بادوم سوپ سرلاک سیب رنده شده و نون و ماست میخوری روروئک سواریت بد نیست سینه خیز نمیری هنوز دیروز باغ بابابزرگ رفتیم و چایی اتیشی درست کردیم.کلی هم عکس گرفتیم سیزده امسالم ما باغ بابابزرگ رفتیم.بابا و امیرمحمدم رفتن مزار.جدا بودیم برای اولین بار خیلییی دوست دارم.کلی با امیرحسین بازی میکگنی و تا حد دلدرد گرفتن به کارای سادش میخندی. امیرمحمدم خیلی باهات ورمیره. دوست داریم.بووووس
23 فروردين 1396
1