اميرحسین جون و امیرمحمد جون و امیرعلی جونم

خاله نرگس

راستی خاله نرگس برای سه تاییدم تی شرت خریده شمادوست تا مثل دوقلوها شدین.برا بابا جوراب
25 مرداد 1394

روز دختر

سلام.پسرای نازم.امروز روز دختره.اما دوباره از اون قرص الپروزالام خوردم و نیمه بیهوش.از وقتی بچه عمو به دنیا اومده این هجوم خاطرات بده که لهم کرده و متاسفانه همراهی هم ندارم.خدایا به حق   امروز که تولد حرف معصومه است حاجت همه رو روا کن.آمین یا رب العالمین
25 مرداد 1394

روز دختر

سلام.پسرای نازم.امروز روز دختره.اما دوباره از اون قرص الپروزالام خوردم و نیمه بیهوش.از وقتی بچه عمو به دنیا اومده این هجوم خاطرات بده که لهم کرده و متاسفانه همراهی هم ندارم.خدایا به حق   امروز که تولد حرف معصومه است حاجت همه رو روا کن.آمین یا رب العالمین
25 مرداد 1394

سوغاتی

بابابزرگ و مامانی هم برگشتن و برا شما دو دست بلوز شلوار سرمه ای ست آوردن.برا بابا جوراب و شلوار.بله دیگه تبعیض نژادی!!!و از همه مهمتر برا امیرحسین سوغاتی آوردن ،سوهاااندوستون دارم.بوووس
19 مرداد 1394

مدرسه فرهنگیان

سلام خوب دوباره برا امیرحسین جان ثبت نام کردیم این بار مدرسه فرهنگیان و از اونجام برا اندازه گیری فرم مدرسه رفتیم.البته صبح نمی اومدی و همش میگفت دوباره میخوان چیکارم کنین؟؟؟؟
19 مرداد 1394

ابراز احساسات

راستی یادم رفت بگم وقتی از بابابزرگ و مامانی جدا شدین امیرمحمد گریه کرد ولی امیرحسین خودشو کنترل کرد.رفتاراشون دور از انتظار بود.دوستون دارم.بوووس
16 مرداد 1394

جمعه وسط تعطیلات

سلام ÷سرای نازم بابابزرگ مشهده.دلمون براشون یه ذره شده هنوز برنگشتن. ما خونه اون بابابزرگیم.شماها رفتین باغ.من تنهام. دوستون دارم.بوووس
16 مرداد 1394