اميرحسین جون و امیرمحمد جون و امیرعلی جونم

بدون عنوان

کادوهاتون مامانی برای هرسه تاتون بلوز خریدن خاله سمیه برای امیرمحمد تفنگ و برای امیرحسین بازی فکری جومانجی خاله سمانه برا دوتاتون ماشین کنترلی ما هم بافت و شلوار لی و جوراب گرم مبارکتون باشه پسرگلیا مامان بزرگ و عمه منور هم نقدی  
18 آبان 1395

نذری مزار آقا سیدعلی

سلام.دو تا بره بابا نذر کرده بود یکی برای بابابزرگ اون یکی هم تولد امیرمحمد بالاخره امروز با امیرحسین و بابابزرگ عباسی و مامان بزرگ رفتن مزار و قربونیشون کردن
13 آبان 1395

دست خوردن امیرعلی جونم

سلام.امیرعلی نازم امروز شست دست چپتو تو دهنت میکنی و ملچ و ملوچ داری.با اون دستتم موهاتو میگیری.خیلی دوست دارم پسر 54روزه من.عاشقتم.بوووس
10 آبان 1395